Čovek je kao razlomak, čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji.


ovek-kao-razlomak-iji-brojilac-ono-to-on-jeste-a-imenilac-ono-to-misli-o-sebi-to-imenilac-vei-razlomak-manji
lav nikolajevič tolstojČovekkaorazlomakčijibrojilaconotoonjesteimenilacmislisebiŠtovećirazlomakmanjiČovek jeje kaokao razlomakčiji jeje brojilacbrojilac onoono štošto onon jesteimenilac onoono štošto mislimisli oo sebiŠto jeje imenilacimenilac većirazlomak jeje manjiČovek je kaoje kao razlomakčiji je brojilacje brojilac onobrojilac ono štoono što onšto on jestea imenilac onoimenilac ono štoono što mislišto misli omisli o sebiŠto je imenilacje imenilac većirazlomak je manjiČovek je kao razlomakčiji je brojilac onoje brojilac ono štobrojilac ono što onono što on jestea imenilac ono štoimenilac ono što misliono što misli ošto misli o sebiŠto je imenilac većičiji je brojilac ono štoje brojilac ono što onbrojilac ono što on jestea imenilac ono što misliimenilac ono što misli oono što misli o sebi

Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Što uži vidik, to veći nemir. Što širi vidik, to manji nemir. Najširi vidik, božanski mir. Što uži vidik, to veća cena sebi. Što širi vidik, to manja cena sebi. Najširi vidik, najmanja cena sebi. Kad bi ohola žaba iz bunara stala pokraj okeana, izgubila bi svoju oholost.Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava.Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.