Čovek koji je bio neosporno omiljeno dete svoje majke tokom celog života zadržava osećaj osvajača.


ovek-koji-bio-neosporno-omiljeno-dete-svoje-majke-tokom-celog-ivota-zadrava-oseaj-osvajaa
sigmund frojdČovekkojibioneospornoomiljenodetesvojemajketokomcelogživotazadržavaosećajosvajačaČovek kojikoji jeje biobio neospornoneosporno omiljenoomiljeno detedete svojesvoje majkemajke tokomtokom celogcelog životaživota zadržavazadržava osećajosećaj osvajačaČovek koji jekoji je bioje bio neospornobio neosporno omiljenoneosporno omiljeno deteomiljeno dete svojedete svoje majkesvoje majke tokommajke tokom celogtokom celog životacelog života zadržavaživota zadržava osećajzadržava osećaj osvajačaČovek koji je biokoji je bio neospornoje bio neosporno omiljenobio neosporno omiljeno deteneosporno omiljeno dete svojeomiljeno dete svoje majkedete svoje majke tokomsvoje majke tokom celogmajke tokom celog životatokom celog života zadržavacelog života zadržava osećajživota zadržava osećaj osvajačaČovek koji je bio neospornokoji je bio neosporno omiljenoje bio neosporno omiljeno detebio neosporno omiljeno dete svojeneosporno omiljeno dete svoje majkeomiljeno dete svoje majke tokomdete svoje majke tokom celogsvoje majke tokom celog životamajke tokom celog života zadržavatokom celog života zadržava osećajcelog života zadržava osećaj osvajača

Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči. -Anton Čehov
ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui
Kao što bi majka rizikovala svoj život da zaštiti svoje dete, svoje jedino dete, isto tako treba negovati bezgranično srce ljubavi za sva bića. -Buda
kao-to-bi-majka-rizikovala-svoj-ivot-da-zatiti-svoje-dete-svoje-jedino-dete-isto-tako-treba-negovati-bezgranino-srce-ljubavi-za-sva-bia
Čovek koji stari opet postaje dete. -Sofokle
ovek-koji-stari-opet-postaje-dete
Onaj osećaj kad te zaboravi neko koga si voleo najviše na svetu, ko je bio sastavni deo tvog života. I odjednom nestane, ispari … zbog nekog drugog & ...
onaj-oseaj-kad-te-zaboravi-neko-koga-voleo-najvie-na-svetu-ko-bio-sastavni-deo-tvog-ivota-i-odjednom-nestane-ispari-zbog-nekog-drugog
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota