Čovek koji ne drži ni do čega će pasti zbog bilo čega.


ovek-koji-ne-dri-do-ega-e-pasti-zbog-bilo-ega
malkolm iksČovekkojinedržidočegaćepastizbogbiločegaČovek kojikoji nene držidrži nini dodo čegačega ćeće pastipasti zbogzbog bilobilo čegaČovek koji nekoji ne držine drži nidrži ni doni do čegado čega ćečega će pastiće pasti zbogpasti zbog bilozbog bilo čegaČovek koji ne držikoji ne drži nine drži ni dodrži ni do čegani do čega ćedo čega će pastičega će pasti zbogće pasti zbog bilopasti zbog bilo čegaČovek koji ne drži nikoji ne drži ni done drži ni do čegadrži ni do čega ćeni do čega će pastido čega će pasti zbogčega će pasti zbog biloće pasti zbog bilo čega

Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane. -Matija Bećković
ako-bi-priznala-kosmet-srbija-bi-se-obrukala-ak-i-pred-onima-koji-to-trae-zbog-ega-prinuena-da-se-dri-sebe-ili-da-nestane
Teško je vjerovati, ali je istina, bio sam duboko ganut. Zato što me se jedan čovjek sjetio. Ni zbog čega, ni zbog kakve koristi, iz čista srca. -Meša Selimović
teko-vjerovati-ali-istina-bio-sam-duboko-ganut-zato-to-me-se-jedan-ovjek-sjetio-ni-zbog-ega-zbog-kakve-koristi-iz-ista-srca
Prijateljstvo se ne bira, ono biva ko zna zbog čega, kao ljubav. -Meša Selimović
prijateljstvo-se-ne-bira-ono-biva-ko-zna-zbog-ega-kao-ljubav
Mi ne znamo ni milioniti dio jednog postotka bilo čega. -Tomas Edison
mi-ne-znamo-milioniti-dio-jednog-postotka-bilo-ega
Živetćemo dobro živimo li pošteno i ne činimo li ono zbog čega druge osuđujemo. -Tales
ivetemo-dobro-ivimo-li-poteno-i-ne-inimo-li-ono-zbog-ega-druge-osuujemo
O moralu znam samo toliko da je moralno ono posle čega se dobro osećate, a nemoralno ono posle čega se osećate loše. -Ernest Hemingvej
o-moralu-znam-samo-toliko-da-moralno-ono-posle-ega-se-dobro-oseate-a-nemoralno-ono-posle-ega-se-oseate-loe