Čovek koji ne čita dobre knjige, nema nikakve prednosti u odnosu na onoga koji ih uopšte ne čita.


ovek-koji-ne-ita-dobre-knjige-nema-nikakve-prednosti-u-odnosu-na-onoga-koji-ih-uopte-ne-ita
mark tvenČovekkojinečitadobreknjigenemanikakveprednostiodnosunaonogaihuoptečitaČovek kojikoji nene čitačita dobredobre knjigenema nikakvenikakve prednostiprednosti uu odnosuodnosu nana onogaonoga kojikoji ihih uopšteuopšte nene čitaČovek koji nekoji ne čitane čita dobrečita dobre knjigenema nikakve prednostinikakve prednosti uprednosti u odnosuu odnosu naodnosu na onogana onoga kojionoga koji ihkoji ih uopšteih uopšte neuopšte ne čitaČovek koji ne čitakoji ne čita dobrene čita dobre knjigenema nikakve prednosti unikakve prednosti u odnosuprednosti u odnosu nau odnosu na onogaodnosu na onoga kojina onoga koji ihonoga koji ih uopštekoji ih uopšte neih uopšte ne čitaČovek koji ne čita dobrekoji ne čita dobre knjigenema nikakve prednosti u odnosunikakve prednosti u odnosu naprednosti u odnosu na onogau odnosu na onoga kojiodnosu na onoga koji ihna onoga koji ih uopšteonoga koji ih uopšte nekoji ih uopšte ne čita

Čovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte.Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.Cenzura dovodi do logične krajnosti u kojoj niko više ne sme da čita nijednu knjigu sem onih koje niko ne želi da čita.Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina.Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina.