Čovek koji premeće planine, započinje premetanjem kamenčića.


ovek-koji-premee-planine-zapoinje-premetanjem-kamenia
kineske posloviceČovekkojipremećeplaninezapočinjepremetanjemkamenčićaČovek kojikoji premećepremeće planinezapočinje premetanjempremetanjem kamenčićaČovek koji premećekoji premeće planinezapočinje premetanjem kamenčićaČovek koji premeće planine

I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom. -Kineske poslovice
i-ovaj-put-od-hiljadu-milja-zapoinje-prvim-korakom
Iskoristite šansu! Ceo život je šansa. Čovek koji stigne najdalje je obično onaj koji se usudio da pokuša. -Dejl Karnegi
iskoristite-ansu-ceo-ivot-ansa-ovek-koji-stigne-najdalje-obino-onaj-koji-se-usudio-da-pokua