Čovek koji se usuđuje da potroši uzalud jedan sat svog vremena ne shvata vrednost života.


ovek-koji-se-usuuje-da-potroi-uzalud-jedan-sat-svog-vremena-ne-shvata-vrednost-ivota
Čarls darvinČovekkojiseusuđujedapotroiuzaludjedansatsvogvremenaneshvatavrednostživotaČovek kojikoji sese usuđujeusuđuje dada potrošipotroši uzaluduzalud jedanjedan satsat svogsvog vremenavremena nene shvatashvata vrednostvrednost životaČovek koji sekoji se usuđujese usuđuje dausuđuje da potrošida potroši uzaludpotroši uzalud jedanuzalud jedan satjedan sat svogsat svog vremenasvog vremena nevremena ne shvatane shvata vrednostshvata vrednost životaČovek koji se usuđujekoji se usuđuje dase usuđuje da potrošiusuđuje da potroši uzaludda potroši uzalud jedanpotroši uzalud jedan satuzalud jedan sat svogjedan sat svog vremenasat svog vremena nesvog vremena ne shvatavremena ne shvata vrednostne shvata vrednost životaČovek koji se usuđuje dakoji se usuđuje da potrošise usuđuje da potroši uzaludusuđuje da potroši uzalud jedanda potroši uzalud jedan satpotroši uzalud jedan sat svoguzalud jedan sat svog vremenajedan sat svog vremena nesat svog vremena ne shvatasvog vremena ne shvata vrednostvremena ne shvata vrednost života

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju.Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje.Ko je najveći papučar u selu? Onaj koji potroši više šljiva na džem, nego na rakiju :)Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja.Čovek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života.Bolje ćete upoznati nekoga za jedan sat igre, nego cijelu godinu razgovora.