Čovek koji se usuđuje da potroši uzalud jedan sat svog vremena ne shvata vrednost života.


ovek-koji-se-usuuje-da-potroi-uzalud-jedan-sat-svog-vremena-ne-shvata-vrednost-ivota
Čarls darvinČovekkojiseusuđujedapotroiuzaludjedansatsvogvremenaneshvatavrednostživotaČovek kojikoji sese usuđujeusuđuje dada potrošipotroši uzaluduzalud jedanjedan satsat svogsvog vremenavremena nene shvatashvata vrednostvrednost životaČovek koji sekoji se usuđujese usuđuje dausuđuje da potrošida potroši uzaludpotroši uzalud jedanuzalud jedan satjedan sat svogsat svog vremenasvog vremena nevremena ne shvatane shvata vrednostshvata vrednost životaČovek koji se usuđujekoji se usuđuje dase usuđuje da potrošiusuđuje da potroši uzaludda potroši uzalud jedanpotroši uzalud jedan satuzalud jedan sat svogjedan sat svog vremenasat svog vremena nesvog vremena ne shvatavremena ne shvata vrednostne shvata vrednost životaČovek koji se usuđuje dakoji se usuđuje da potrošise usuđuje da potroši uzaludusuđuje da potroši uzalud jedanda potroši uzalud jedan satpotroši uzalud jedan sat svoguzalud jedan sat svog vremenajedan sat svog vremena nesat svog vremena ne shvatasvog vremena ne shvata vrednostvremena ne shvata vrednost života

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju. -Momo Kapor
pravo-udo-kako-ovek-u-ini-odjedanput-pone-da-shvata-vrednost-nekih-stvari-i-rei-na-koje-kod-kue-nije-obraao-panju
Budala trči za užicima života i shvata da je prevarena. Mudrac izbegava nevolje. -Artur Šopenhauer
budala-tri-za-uicima-ivota-i-shvata-da-prevarena-mudrac-izbegava-nevolje
Ko je najveći papučar u selu? Onaj koji potroši više šljiva na džem, nego na rakiju :)
ko-najvei-papuar-u-selu-onaj-koji-potroi-vie-ljiva-na-dem-nego-na-rakiju
Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja. -Indijanska poslovica
hoe-li-da-bude-prijatelj-vuka-nije-teko-nahrani-ga-ako-gladan-i-ga-ako-ranjen-bie-ti-veran-do-svog-poslednjeg-daha-ovek-naprotiv-ovek-misli-sumnja
Čovek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života. -Muhamed Ali
ovek-koji-u-pedesetim-vidi-ivot-kao-u-svojim-dvadesetim-protraio-trideset-godina-svoga-ivota
Bolje ćete upoznati nekoga za jedan sat igre, nego cijelu godinu razgovora. -Platon
bolje-ete-upoznati-nekoga-za-jedan-sat-igre-nego-cijelu-godinu-razgovora