Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.


ovek-koji-voli-jedino-samoga-sebe-ne-mrzi-toliko-koliko-da-bude-sam
blez paskalČovekkojivolijedinosamogasebenitanemrzitolikokolikodabudesamČovek kojikoji volivoli jedinojedino samogasamoga sebesebe ništaništa nene mrzimrzi tolikotoliko kolikokoliko dada budebude samČovek koji volikoji voli jedinovoli jedino samogajedino samoga sebesamoga sebe ništasebe ništa neništa ne mrzine mrzi tolikomrzi toliko kolikotoliko koliko dakoliko da budeda bude samČovek koji voli jedinokoji voli jedino samogavoli jedino samoga sebejedino samoga sebe ništasamoga sebe ništa nesebe ništa ne mrziništa ne mrzi tolikone mrzi toliko kolikomrzi toliko koliko datoliko koliko da budekoliko da bude samČovek koji voli jedino samogakoji voli jedino samoga sebevoli jedino samoga sebe ništajedino samoga sebe ništa nesamoga sebe ništa ne mrzisebe ništa ne mrzi tolikoništa ne mrzi toliko kolikone mrzi toliko koliko damrzi toliko koliko da budetoliko koliko da bude sam

Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Čovek je jedino stvorenje koje odbijа dа bude ono što jeste. -Alber Kami
ovek-jedino-stvorenje-koje-odbij-d-bude-ono-to-jeste
Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio. -Fernando Pessoa
pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio