Čovek može da se osmehuje... osmehuje... i da bude hulja.


ovek-moe-da-se-osmehuje-osmehuje-i-da-bude-hulja
vilijam ŠekspirČovekmožedaseosmehujebudehuljaČovek možemože dada sese osmehujeosmehuje osmehujeosmehuje ii dada budebude huljaČovek može damože da seda se osmehujese osmehuje osmehujeosmehuje osmehuje iosmehuje i dai da budeda bude huljaČovek može da semože da se osmehujeda se osmehuje osmehujese osmehuje osmehuje iosmehuje osmehuje i daosmehuje i da budei da bude huljaČovek može da se osmehujemože da se osmehuje osmehujeda se osmehuje osmehuje ise osmehuje osmehuje i daosmehuje osmehuje i da budeosmehuje i da bude hulja

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.Čovek je, pored uma, obdaren i srcem, osećanjem i voljom kao snagom koja može da ostvari ono što um i srce nađu da treba. A osim toja, obdaren je još i slobodom. Čovek može onako kako Bog hoće a može i suprotno. Jer, što kaže naš filozof Koža Knežević, „čovek je biće kome može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se postidi“. Vidite koliki je to ogroman razmak! Gde ćemo se naći, zavisi od nas.Snimati filmove za mene, najpre i pre svega, znači ispričati priču. Ta priča može da bude neverovatna, ali ona ne treba nikada da bude obična. Poželjno je da bude dramatična i humana. Drama, to je život iz koga su isključeni svi dosadni momenti.Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Moralno ponašanje čoveka bi trebalo da bude u potpunosti zasnovano na razumevanju, obrazovanju i društvenim vezama; religijska osnova nije potrebna. Čovek bi zaista bio bedan ako bi morao da bude obuzdan strahom od kazne i nadom u nagradu posle smrti.Smeh uopšte nije loš početak prijateljstva, a daleko je najbolji završetak istog. Prijatelje biram po lepom izgledu, poznanike po dobrom karakteru, a neprijatelje po visokoj inteligenciji. Čovek ne može da bude previše obazriv u izboru neprijatelja. Nemam nijednog koji je budala.