Čovek može da se osmehuje... osmehuje... i da bude hulja.


ovek-moe-da-se-osmehuje-osmehuje-i-da-bude-hulja
vilijam ŠekspirČovekmožedaseosmehujebudehuljaČovek možemože dada sese osmehujeosmehuje osmehujeosmehuje ii dada budebude huljaČovek može damože da seda se osmehujese osmehuje osmehujeosmehuje osmehuje iosmehuje i dai da budeda bude huljaČovek može da semože da se osmehujeda se osmehuje osmehujese osmehuje osmehuje iosmehuje osmehuje i daosmehuje i da budei da bude huljaČovek može da se osmehujemože da se osmehuje osmehujeda se osmehuje osmehuje ise osmehuje osmehuje i daosmehuje osmehuje i da budeosmehuje i da bude hulja

Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik. -Onore De Balzak
ovek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik