Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali ideja i dalje živi.


ovek-moe-da-umre-nacije-da-se-uzdiu-i-padaju-ali-ideja-i-dalje-ivi
džon f. kenediČovekmožedaumrenacijeseuzdižupadajualiidejadalježiviČovek možemože dada umrenacije dada sese uzdižuuzdižu ii padajuali idejaideja ii daljedalje živiČovek može damože da umrenacije da seda se uzdižuse uzdižu iuzdižu i padajuali ideja iideja i daljei dalje živiČovek može da umrenacije da se uzdižuda se uzdižu ise uzdižu i padajuali ideja i daljeideja i dalje živinacije da se uzdižu ida se uzdižu i padajuali ideja i dalje živi

Čovek nije stvoren za poraz. Čovek može biti uništen, ali ne i poražen.Čovek je stvorio mašinu, ali mašina je zarobila čoveka i čovek radi, a ne živi više.Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu.U istoriju se i dalje ulazi utabanim stazama davnašnjih programa i parola. Nema originalnih ni ideja ni žrtava.Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči.Čovek se rodi kao genije, a umre kao idiot.