Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali ideja i dalje živi.


ovek-moe-da-umre-nacije-da-se-uzdiu-i-padaju-ali-ideja-i-dalje-ivi
džon f. kenediČovekmožedaumrenacijeseuzdižupadajualiidejadalježiviČovek možemože dada umrenacije dada sese uzdižuuzdižu ii padajuali idejaideja ii daljedalje živiČovek može damože da umrenacije da seda se uzdižuse uzdižu iuzdižu i padajuali ideja iideja i daljei dalje živiČovek može da umrenacije da se uzdižuda se uzdižu ise uzdižu i padajuali ideja i daljeideja i dalje živinacije da se uzdižu ida se uzdižu i padajuali ideja i dalje živi

Čovek može i od jedne reči da živi, samo ako u njemu ima rešenosti da se bori i borbom održava u životu. -Ivo Andric
ovek-moe-i-od-jedne-rei-da-ivi-samo-ako-u-njemu-ima-reenosti-da-se-bori-i-borbom-odrava-u-ivotu
U istoriju se i dalje ulazi utabanim stazama davnašnjih programa i parola. Nema originalnih ni ideja ni žrtava. -Matija Bećković
u-istoriju-se-i-dalje-ulazi-utabanim-stazama-davnanjih-programa-i-parola-nema-originalnih-ideja-rtava
Čovek celog života živi, celog veka uči, ali nas tek nesreća nauči. -Anton Čehov
ovek-celog-ivota-ivi-celog-veka-ui-ali-nas-tek-nesrea-naui