Čovek mora da zna da se smrt sa njim ne šali.


ovek-mora-da-zna-da-se-smrt-njim-ne-ali
hegelČovekmoradaznasesmrtnjimnealiČovek moramora dada znazna dada sese smrtsmrt sasa njimnjim nene šaliČovek mora damora da znada zna dazna da seda se smrtse smrt sasmrt sa njimsa njim nenjim ne šaliČovek mora da znamora da zna dada zna da sezna da se smrtda se smrt sase smrt sa njimsmrt sa njim nesa njim ne šaliČovek mora da zna damora da zna da seda zna da se smrtzna da se smrt sada se smrt sa njimse smrt sa njim nesmrt sa njim ne šali

Svuda oko nas toliko je seksa da većina muškaraca ne zna šta bi s njim započela. -Ža Ža Gabor
svuda-oko-nas-toliko-seksa-da-veina-mukaraca-ne-zna-bi-s-njim-zapoela
Čovek čoveka ne može upoznati dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima podići. -Buda
ovek-oveka-ne-moe-upoznati-dok-s-njim-ne-pojede-onoliko-soli-koliko-moe-zubima-podii
Čovek mora biti sam da bi upoznao druge. -Ivan Cankar
ovek-mora-biti-sam-da-bi-upoznao-druge
Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti! -Nikola Tesla
ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti