Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.


ovek-nema-veeg-neprijatelja-od-sebe-samoga
frančesko petrarkaČoveknemavećegneprijateljaodsebesamogaČovek nemanema većegvećeg neprijateljaneprijatelja odod sebesebe samogaČovek nema većegnema većeg neprijateljavećeg neprijatelja odneprijatelja od sebeod sebe samogaČovek nema većeg neprijateljanema većeg neprijatelja odvećeg neprijatelja od sebeneprijatelja od sebe samogaČovek nema većeg neprijatelja odnema većeg neprijatelja od sebevećeg neprijatelja od sebe samoga

Osoba koja sumnja u samu sebe je poput čoveka koji se prijavi u redove svoga neprijatelja i nosi oružje protiv samoga sebe. On je svoj poraz učinio sigurnim samim time što je prva osoba koja u njega veruje.Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe – ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka.Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe - ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka.Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe.Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam.Nema većeg gubitka nego kad čovek uspe da izgubi samog sebe!