Čovek nema većeg neprijatelja od sebe samoga.


ovek-nema-veeg-neprijatelja-od-sebe-samoga
frančesko petrarkaČoveknemavećegneprijateljaodsebesamogaČovek nemanema većegvećeg neprijateljaneprijatelja odod sebesebe samogaČovek nema većegnema većeg neprijateljavećeg neprijatelja odneprijatelja od sebeod sebe samogaČovek nema većeg neprijateljanema većeg neprijatelja odvećeg neprijatelja od sebeneprijatelja od sebe samogaČovek nema većeg neprijatelja odnema većeg neprijatelja od sebevećeg neprijatelja od sebe samoga

Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe – ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka. -Sun Cu
ukoliko-poznaje-svog-neprijatelja-i-ukoliko-poznaje-samoga-sebe-ne-treba-da-se-plai-rezultata-stotine-bitaka
Ukoliko poznaješ svog neprijatelja i ukoliko poznaješ samoga sebe - ne treba da se plašiš rezultata stotine bitaka. -Sun Tzu
ukoliko-poznaje-svog-neprijatelja-i-ukoliko-poznaje-samoga-sebe-ne-treba-da-se-plai-rezultata-stotine-bitaka
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam. -Blez Paskal
ovek-koji-voli-jedino-samoga-sebe-ne-mrzi-toliko-koliko-da-bude-sam
Nema većeg gubitka nego kad čovek uspe da izgubi samog sebe! -Nemačka poslovica
nema-veeg-gubitka-nego-kad-ovek-uspe-da-izgubi-samog-sebe