Čovek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik.


ovek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
onore de balzakČovekneradopostajeprijateljnekeženeakovećmožedajojbudeljubavnikČovek neradonerado postajepostaje prijateljprijatelj nekeneke ženeako većveć možemože dada jojjoj budebude ljubavnikČovek nerado postajenerado postaje prijateljpostaje prijatelj nekeprijatelj neke ženeako već moževeć može damože da jojda joj budejoj bude ljubavnikČovek nerado postaje prijateljnerado postaje prijatelj nekepostaje prijatelj neke ženeako već može daveć može da jojmože da joj budeda joj bude ljubavnikČovek nerado postaje prijatelj nekenerado postaje prijatelj neke ženeako već može da jojveć može da joj budemože da joj bude ljubavnik

Čovjek nerado postaje prijatelj neke žene, ako već može da joj bude ljubavnik. -Onore de Balzak
ovjek-nerado-postaje-prijatelj-neke-ene-ako-ve-moe-da-joj-bude-ljubavnik
Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja. -Indijanska poslovica
hoe-li-da-bude-prijatelj-vuka-nije-teko-nahrani-ga-ako-gladan-i-ga-ako-ranjen-bie-ti-veran-do-svog-poslednjeg-daha-ovek-naprotiv-ovek-misli-sumnja
Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi. -Karl Marks
ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi
Nije uvek dostojan da nam bude prijatelj onaj koji se nameće da bude vrlo prisan. -Plutarh
nije-uvek-dostojan-da-nam-bude-prijatelj-onaj-koji-se-namee-da-bude-vrlo-prisan