Čovek nije cvet da ga samo pomirišeš i znaš kakav je.


ovek-nije-cvet-da-ga-samo-pomirie-i-zna-kakav
bugarske posloviceČoveknijecvetdagasamopomirieznakakavČovek nijenije cvetcvet dada gaga samosamo pomirišešpomirišeš ii znašznaš kakavkakav jeČovek nije cvetnije cvet dacvet da gada ga samoga samo pomirišešsamo pomirišeš ipomirišeš i znaši znaš kakavznaš kakav jeČovek nije cvet danije cvet da gacvet da ga samoda ga samo pomirišešga samo pomirišeš isamo pomirišeš i znašpomirišeš i znaš kakavi znaš kakav jeČovek nije cvet da ganije cvet da ga samocvet da ga samo pomirišešda ga samo pomirišeš iga samo pomirišeš i znašsamo pomirišeš i znaš kakavpomirišeš i znaš kakav je

Neprijatelji, to su samo naši prerušeni prijatelji koje od nas deli samo kakav nesporazum ili predrasuda. -Jovan Dučić
neprijatelji-to-su-samo-nai-prerueni-prijatelji-koje-od-nas-deli-samo-kakav-nesporazum-ili-predrasuda
Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
Nije dovoljno samo živeti. Moramo imati sunce, slobodu i lepi cvet. -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-moramo-imati-sunce-slobodu-i-lepi-cvet
Šta je amnezija na srpski način? Stanje u kojem znaš da si dužan, ali ne znaš kome ni koliko…
amnezija-na-srpski-nain-stanje-u-kojem-zna-da-an-ali-ne-zna-kome-koliko
Naravno da je moguće da se voli ljudsko biće, ali samo pod uslovom da ga ne znaš dovoljno dobro. -Čarls Bukovski
naravno-da-mogue-da-se-voli-ljudsko-bie-ali-samo-pod-uslovom-da-ga-ne-zna-dovoljno-dobro