Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi


ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
marija kiriČoveknikadaneprimećujeonotourađenonegouvekgledasejotrebauraditiČovek nikadanikada nene primećujeprimećuje onoono štošto jeje urađenonego uvekuvek gledagleda onoono štošto sese jošjoš trebatreba uraditiČovek nikada nenikada ne primećujene primećuje onoprimećuje ono štoono što ješto je urađenonego uvek gledauvek gleda onogleda ono štoono što sešto se jošse još trebajoš treba uraditiČovek nikada ne primećujenikada ne primećuje onone primećuje ono štoprimećuje ono što jeono što je urađenonego uvek gleda onouvek gleda ono štogleda ono što seono što se joššto se još trebase još treba uraditiČovek nikada ne primećuje ononikada ne primećuje ono štone primećuje ono što jeprimećuje ono što je urađenonego uvek gleda ono štouvek gleda ono što segleda ono što se jošono što se još trebašto se još treba uraditi

Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi.Ne radi ono što ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je video.Ne radi ono šta ne treba, pa ćeš uraditi sve što treba.