Čovek nikada ne sme prestati sanjati. San je hrana duši, kao što je jelo hrana telu. Vrlo često u životu vidimo svoje snove izjalovljene i svoje želje osujećene, ali treba da nastavimo da sanjamo, jer, u protivnom, naša duša umire.


ovek-nikada-ne-sme-prestati-sanjati-san-hrana-i-kao-to-jelo-hrana-telu-vrlo-esto-u-ivotu-vidimo-svoje-snove-izjalovljene-i-svoje-elje-osujeene-ali
paulo koeljoČoveknikadanesmeprestatisanjatisanhranaduikaotojeloteluvrločestoživotuvidimosvojesnoveizjalovljeneželjeosujećenealitrebadanastavimosanjamojerprotivnomnaaduaumireČovek nikadanikada nene smesme prestatiprestati sanjatisan jeje hranahrana dušikao štošto jeje jelojelo hranahrana teluvrlo čestočesto uu životuživotu vidimovidimo svojesvoje snovesnove izjalovljeneizjalovljene ii svojesvoje želježelje osujećeneali trebatreba dada nastavimonastavimo dada sanjamou protivnomnaša dušaduša umireČovek nikada nenikada ne smene sme prestatisme prestati sanjatisan je hranaje hrana dušikao što ješto je jeloje jelo hranajelo hrana teluvrlo često učesto u životuu životu vidimoživotu vidimo svojevidimo svoje snovesvoje snove izjalovljenesnove izjalovljene iizjalovljene i svojei svoje željesvoje želje osujećeneali treba datreba da nastavimoda nastavimo danastavimo da sanjamonaša duša umire

Onome ko umire od gladi ne treba nauka, već hrana. -Toma Akvinski
onome-ko-umire-od-gladi-ne-treba-nauka-ve-hrana
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati