Čovek nikada ne sme zanemariti svoju porodicu zbog posla.


ovek-nikada-ne-sme-zanemariti-svoju-porodicu-zbog-posla
volt dizniČoveknikadanesmezanemaritisvojuporodicuzbogposlaČovek nikadanikada nene smesme zanemaritizanemariti svojusvoju porodicuporodicu zbogzbog poslaČovek nikada nenikada ne smene sme zanemaritisme zanemariti svojuzanemariti svoju porodicusvoju porodicu zbogporodicu zbog poslaČovek nikada ne smenikada ne sme zanemaritine sme zanemariti svojusme zanemariti svoju porodicuzanemariti svoju porodicu zbogsvoju porodicu zbog poslaČovek nikada ne sme zanemaritinikada ne sme zanemariti svojune sme zanemariti svoju porodicusme zanemariti svoju porodicu zbogzanemariti svoju porodicu zbog posla

Ako zanemariš svoju umetnost jedan dan, ona će tebe zanemariti dva. -Kineske poslovice
ako-zanemari-svoju-umetnost-jedan-dan-ona-e-tebe-zanemariti-dva
U politici - nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj... nikada ne priznaji svoju grešku. -Napoleon Bonaparta
u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku
U politici – nikada se ne povlači, nikada se ne predomišljaj… nikada ne priznaji svoju grešku. -Napoleon Bonaparta
u-politici-nikada-se-ne-povlai-nikada-se-ne-predomiljaj-nikada-ne-priznaji-svoju-greku
Samo žena može stvoriti porodicu. Ali i porodica se može raspasti zbog žene. -Majka Tereza
samo-ena-moe-stvoriti-porodicu-ali-i-porodica-se-moe-raspasti-zbog-ene