Čovek je od oružja učinio svog boga. I kad oružje pobedi, čovek će ostati poražen.


ovek-od-oruja-uinio-svog-boga-i-kad-oru-pobedi-ovek-e-ostati-pora
rabindranat tagorČovekodoružjaučiniosvogbogakadoružjepobedičovekćeostatiporaženČovek jeje odoružja učinioučinio svogsvog bogai kadoružje pobedičovek ćeće ostatiostati poraženČovek je odje od oružjaod oružja učiniooružja učinio svogučinio svog bogai kad oružjekad oružje pobedičovek će ostatiće ostati poraženČovek je od oružjaje od oružja učiniood oružja učinio svogoružja učinio svog bogai kad oružje pobedičovek će ostati poraženČovek je od oružja učinioje od oružja učinio svogod oružja učinio svog boga

Čovek osredjih sposobnosti uvek će ostati neznatan, čak i kad se izražava načinom velikih ljudi. -Ezop
ovek-osredjih-sposobnosti-uvek-e-ostati-neznatan-ak-i-kad-se-izraava-nainom-velikih-ljudi
Novac koji čovek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovek trči, jeste oružje ropstva. -Žan Žak Ruso
novac-koji-ovek-ima-jeste-oru-slobode-novac-za-kojim-ovek-tri-jeste-oru-ropstva
Ideje su mnogo snažnije od oružja. Mi nikada ne bismo dozvolili da naš neprijatelj ima oružje, pa zašto da im dozvolimo da imaju ideje. -Josif Staljin
ideje-su-mnogo-snanije-od-oruja-mi-nikada-ne-bismo-dozvolili-da-na-neprijatelj-ima-oru-pa-zato-da-im-dozvolimo-da-imaju-ideje
Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale. -Jovan Jovanović Zmaj
lepi-pogreb-kad-ideali-sahranjuju-svog-oveka-nego-kad-ovek-sahranjuje-svoje-ideale