Čovek je onakav kakvo je društvo u kome se kreće.


ovek-onakav-kakvo-drutvo-u-kome-se-kree
euripidČovekonakavkakvodrutvokomesekrećeČovek jeje onakavonakav kakvokakvo jeje društvodruštvo uu komekome sese krećeČovek je onakavje onakav kakvoonakav kakvo jekakvo je društvoje društvo udruštvo u komeu kome sekome se krećeČovek je onakav kakvoje onakav kakvo jeonakav kakvo je društvokakvo je društvo uje društvo u komedruštvo u kome seu kome se krećeČovek je onakav kakvo jeje onakav kakvo je društvoonakav kakvo je društvo ukakvo je društvo u komeje društvo u kome sedruštvo u kome se kreće

Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve. -Aristotel
najbolje-politiko-drutvo-ono-u-kome-srednja-klasa-ima-kontrolu-te-u-isto-vreme-brojnija-od-druge-dve
Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
Budi onakav kakvim želiš da te drugi vide. -Sokrat
budi-onakav-kakvim-eli-da-te-drugi-vide
Život je čovekov onakav kakvim ga oblikuju njegove misli. -Ciceron
ivot-ovekov-onakav-kakvim-ga-oblikuju-njegove-misli