Čovek osredjih sposobnosti uvek će ostati neznatan, čak i kad se izražava načinom velikih ljudi.


ovek-osredjih-sposobnosti-uvek-e-ostati-neznatan-ak-i-kad-se-izraava-nainom-velikih-ljudi
ezopČovekosredjihsposobnostiuvekćeostatineznatančakkadseizražavanačinomvelikihljudiČovek osredjihosredjih sposobnostisposobnosti uvekuvek ćeće ostatiostati neznatančak ii kadkad sese izražavaizražava načinomnačinom velikihvelikih ljudiČovek osredjih sposobnostiosredjih sposobnosti uveksposobnosti uvek ćeuvek će ostatiće ostati neznatančak i kadi kad sekad se izražavase izražava načinomizražava načinom velikihnačinom velikih ljudiČovek osredjih sposobnosti uvekosredjih sposobnosti uvek ćesposobnosti uvek će ostatiuvek će ostati neznatančak i kad sei kad se izražavakad se izražava načinomse izražava načinom velikihizražava načinom velikih ljudiČovek osredjih sposobnosti uvek ćeosredjih sposobnosti uvek će ostatisposobnosti uvek će ostati neznatančak i kad se izražavai kad se izražava načinomkad se izražava načinom velikihse izražava načinom velikih ljudi

I uvek ostaje ona osoba koje ćeš ostati željan celog života i onaj strah dok brojiš pobede i poraze. Nekim pričama o ljubavi, uvek fale poslednje stranice. -Đorđe Balašević
i-uvek-ostaje-ona-osoba-koje-e-ostati-eljan-celog-ivota-i-onaj-strah-dok-broji-pobede-i-poraze-nekim-priama-o-ljubavi-uvek-fale-poslednje-stranice
Vrlo je važno, čak i kad vaš automobil nije najbolji, verovati kako će uvek doći bolja trka. To je deo moje motivacije. -Ajrton Sena
vrlo-vano-ak-i-kad-va-automobil-nije-najbolji-verovati-kako-e-uvek-doi-bolja-trka-to-deo-moje-motivacije