Čovek čoveka ne može upoznati dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima podići.


ovek-oveka-ne-moe-upoznati-dok-s-njim-ne-pojede-onoliko-soli-koliko-moe-zubima-podii
budaČovekčovekanemožeupoznatidoknjimpojedeonolikosolikolikozubimapodićiČovek čovekačoveka nene možemože upoznatiupoznati dokdok ss njimnjim nene pojedepojede onolikoonoliko solisoli kolikokoliko možemože zubimazubima podićiČovek čoveka nečoveka ne možene može upoznatimože upoznati dokupoznati dok sdok s njims njim nenjim ne pojedene pojede onolikopojede onoliko solionoliko soli kolikosoli koliko možekoliko može zubimamože zubima podićiČovek čoveka ne možečoveka ne može upoznatine može upoznati dokmože upoznati dok supoznati dok s njimdok s njim nes njim ne pojedenjim ne pojede onolikone pojede onoliko solipojede onoliko soli kolikoonoliko soli koliko možesoli koliko može zubimakoliko može zubima podićiČovek čoveka ne može upoznatičoveka ne može upoznati dokne može upoznati dok smože upoznati dok s njimupoznati dok s njim nedok s njim ne pojedes njim ne pojede onolikonjim ne pojede onoliko soline pojede onoliko soli kolikopojede onoliko soli koliko možeonoliko soli koliko može zubimasoli koliko može zubima podići

Ne može se reći onoliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti. -Pitagora
ne-moe-se-rei-onoliko-mudrosti-koliko-se-moe-preutati-gluposti
Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna. -Đakomo Kazanova
ne-moe-mukarac-varati-enu-onoliko-koliko-se-ena-moe-praviti-da-mu-verna
Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti. -Momo Kapor
ovek-moe-da-nae-koliko-god-hoe-prijatelja-kojima-e-da-pria-ali-malo-onih-kojim-e-da-uti
Nijedan psihijatar mi ne može pomoći, koliko može par dobrih cipela.
nijedan-psihijatar-mi-ne-moe-pomoi-koliko-moe-dobrih-cipela