Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu.


ovek-pokae-svoje-pravo-lice-u-tri-sluajau-besuu-bogatstvu-i-pijanstvu
srpske posloviceČovekpokažesvojepravolicetrislučajaubesuubogatstvupijanstvuČovek pokažepokaže svojesvoje pravopravo licelice uu tribogatstvu ii pijanstvuČovek pokaže svojepokaže svoje pravosvoje pravo licepravo lice ulice u tribogatstvu i pijanstvuČovek pokaže svoje pravopokaže svoje pravo licesvoje pravo lice upravo lice u triČovek pokaže svoje pravo licepokaže svoje pravo lice usvoje pravo lice u tri

Čovjek se pozna u tri slučaja: u jelu, u bogatstvu i u pijanstvu. -Narodne poslovice
ovjek-se-pozna-u-tri-sluaja-u-jelu-u-bogatstvu-i-u-pijanstvu
Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi? -Monteskje
ovek-koji-ima-duha-nikada-ne-nastoji-da-to-pokae-jer-ko-se-hvali-ukrasima-koje-uvek-nosi-na-sebi
Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete. -Koko Šanel
priroda-vam-da-lice-kakvo-imate-u-dvadesetima-ivot-vam-oblikuje-lice-u-tridesetima-ali-tek-u-pedesetima-dobijete-lice-kakvo-zasluujete
Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice. -Albert Kami
nakon-odreene-dobi-svaki-ovjek-odgovoran-za-svoje-lice
Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi. -Gabrijel Garsija Markes
ovek-ima-pravo-da-gleda-drugog-odozgo-jedino-kada-treba-da-mu-pomogne-da-se-uspravi