Čovek pokaže svoje pravo lice u tri slučaja;u besu,u bogatstvu i pijanstvu.


ovek-pokae-svoje-pravo-lice-u-tri-sluajau-besuu-bogatstvu-i-pijanstvu
srpske posloviceČovekpokažesvojepravolicetrislučajaubesuubogatstvupijanstvuČovek pokažepokaže svojesvoje pravopravo licelice uu tribogatstvu ii pijanstvuČovek pokaže svojepokaže svoje pravosvoje pravo licepravo lice ulice u tribogatstvu i pijanstvuČovek pokaže svoje pravopokaže svoje pravo licesvoje pravo lice upravo lice u triČovek pokaže svoje pravo licepokaže svoje pravo lice usvoje pravo lice u tri

Čovjek se pozna u tri slučaja: u jelu, u bogatstvu i u pijanstvu.Toliko si maski izmijenjao da više ni sam ne znaš koje je tvoje pravo lice!Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?Priroda vam da lice kakvo imate u dvadesetima. Život vam oblikuje lice u tridesetima, ali tek u pedesetima dobijete lice kakvo zaslužujete.Nakon određene dobi svaki čovjek je odgovoran za svoje lice.Čovek ima pravo da gleda drugog odozgo, jedino kada treba da mu pomogne da se uspravi.