Čovek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!


ovek-ro-da-radi-trpi-i-da-se-bori-ko-tako-ne-ini-mora-propasti
nikola teslaČovekrođendaraditrpiseborikotakonečinimorapropastiČovek jeje rođenrođen dada raditrpi ii dada sese boriko takotako nene činimora propastiČovek je rođenje rođen darođen da raditrpi i dai da seda se boriko tako netako ne činiČovek je rođen daje rođen da raditrpi i da sei da se boriko tako ne činiČovek je rođen da raditrpi i da se bori

Ne brini ti, moj brajko, hoće li narod propasti ili neće, nego radi ono što si ti kadar! Pa ako svaki uradi onoliko koliko je kadar, neće narod nikad propasti. -Vuk Stefanović Karadžić
ne-brini-ti-moj-brajko-hoe-li-narod-propasti-ili-nee-nego-radi-ono-to-ti-kadar-pa-ako-svaki-uradi-onoliko-koliko-kadar-nee-narod-nikad-propasti
Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči. -Meša Selimović
ovek-dodue-najee-govori-radi-sebe-ali-mora-da-oseti-odjek-svojih-rei
Čovek nije rođen da tegli lance nego da širi krila. -Viktor Igo
ovek-nije-ro-da-tegli-lance-nego-da-iri-krila
Čovek je rođen za zadovoljstvo: on ga osjeća i za njega mu nisu potrebni drugi dokazi. -Blez Paskal
ovek-ro-za-zadovoljstvo-on-ga-osjea-i-za-njega-mu-nisu-potrebni-drugi-dokazi
Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando
najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando