Čovek sam bira prijatelje. Neprijatelji biraju njega.


ovek-sam-bira-prijatelje-neprijatelji-biraju-njega
simo popovićČoveksambiraprijateljeneprijateljibirajunjegaČovek samsam birabira prijateljeneprijatelji birajubiraju njegaČovek sam birasam bira prijateljeneprijatelji biraju njegaČovek sam bira prijatelje

Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izbora
ovek-slobodan-da-bira-i-izabere-svoj-put-ali-mora-snositi-i-posledice-svog-izbora
Srela sam jednog čovjeka i zaljubila se u njega. Zaljubila sam se iz jednog jedinog razloga, od njega ne očekujem ništa. -Paulo Koeljo
srela-sam-jednog-ovjeka-i-zaljubila-se-u-njega-zaljubila-sam-se-iz-jednog-jedinog-razloga-od-njega-ne-oekujem
Uvek sam bio usamljenik, nisam ni sa kim izlazio, niti sam imao prijatelje. -Ričard Prajor
uvek-sam-bio-usamljenik-nisam-kim-izlazio-niti-sam-imao-prijatelje