Čovek samo srcem dobro vidi. Suština je očima nevidljiva. Ono što je bitno, ne vidi se…


ovek-samo-srcem-dobro-vidi-sutina-oima-nevidljiva-ono-to-bitno-ne-vidi-se
anton ČehovČoveksamosrcemdobrovidisutinaočimanevidljivaonotobitnonevidise…Čovek samosamo srcemsrcem dobrodobro vidisuština jeje očimaočima nevidljivaono štošto jeje bitnone vidividi se…Čovek samo srcemsamo srcem dobrosrcem dobro vidisuština je očimaje očima nevidljivaono što ješto je bitnone vidi se…Čovek samo srcem dobrosamo srcem dobro vidisuština je očima nevidljivaono što je bitnoČovek samo srcem dobro vidi

Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta
Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari