Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovu srcu.


ovek-sanja-toliko-sjajnu-svetlost-koliko-mranija-no-oko-njega-i-u-njegovu-srcu
ivan cankarČoveksanjatolikosjajnusvetlostkolikomračnijanoćokonjeganjegovusrcuČovek sanjasanja tolikotoliko sjajnusjajnu svetlostkoliko mračnijamračnija jeje noćnoć okooko njeganjega iu njegovunjegovu srcuČovek sanja tolikosanja toliko sjajnutoliko sjajnu svetlostkoliko mračnija jemračnija je noćje noć okonoć oko njegaoko njega injega i ui u njegovuu njegovu srcuČovek sanja toliko sjajnusanja toliko sjajnu svetlostkoliko mračnija je noćmračnija je noć okoje noć oko njeganoć oko njega ioko njega i unjega i u njegovui u njegovu srcuČovek sanja toliko sjajnu svetlostkoliko mračnija je noć okomračnija je noć oko njegaje noć oko njega inoć oko njega i uoko njega i u njegovunjega i u njegovu srcu

Čovek sanja toliko sjajnu svetlost, koliko mračnija je noć oko njega i u njegovom srcu. -Ivan Cankar
ovek-sanja-toliko-sjajnu-svetlost-koliko-mranija-no-oko-njega-i-u-njegovom-srcu
Vidiš ovu sjajnu stvar na nebu? E to je Sunce! Zemlja se okreće oko njega a ne oko tebe!
vidi-ovu-sjajnu-stvar-na-nebu-e-to-sunce-zemlja-se-okree-oko-njega-a-ne-oko-tebe
Čovek koji voli jedino samoga sebe ništa ne mrzi toliko koliko da bude sam. -Blez Paskal
ovek-koji-voli-jedino-samoga-sebe-ne-mrzi-toliko-koliko-da-bude-sam
Samo se ti motaj oko njega, pa ce hitna da se mota oko tebe ;)
samo-se-ti-motaj-oko-njega-pa-hitna-da-se-mota-oko-tebe
Ali fora je u tome što ti imaš njegovu sliku, a ja njega :))
ali-fora-u-tome-to-ti-ima-njegovu-sliku-a-ja-njega