Čovek se nikad ne pita za uzroke dobrih stvari koje mu se dešavaju. Zanimaju ga samo uzroci rđavih.


ovek-se-nikad-ne-pita-za-uzroke-dobrih-stvari-koje-mu-se-deavaju-zanimaju-ga-samo-uzroci-ravih
borislav pekićČoveksenikadnepitazauzrokedobrihstvarikojemudeavajuzanimajugasamouzrocirđavihČovek sese nikadnikad nene pitapita zaza uzrokeuzroke dobrihdobrih stvaristvari kojekoje mumu sese dešavajuzanimaju gaga samosamo uzrociuzroci rđavihČovek se nikadse nikad nenikad ne pitane pita zapita za uzrokeza uzroke dobrihuzroke dobrih stvaridobrih stvari kojestvari koje mukoje mu semu se dešavajuzanimaju ga samoga samo uzrocisamo uzroci rđavihČovek se nikad nese nikad ne pitanikad ne pita zane pita za uzrokepita za uzroke dobrihza uzroke dobrih stvariuzroke dobrih stvari kojedobrih stvari koje mustvari koje mu sekoje mu se dešavajuzanimaju ga samo uzrociga samo uzroci rđavihČovek se nikad ne pitase nikad ne pita zanikad ne pita za uzrokene pita za uzroke dobrihpita za uzroke dobrih stvariza uzroke dobrih stvari kojeuzroke dobrih stvari koje mudobrih stvari koje mu sestvari koje mu se dešavajuzanimaju ga samo uzroci rđavih

Svi dani postanu jednaki onda kada ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju kad god Sunce prelazi svoj nebeski put. -Paulo Koeljo
svi-dani-postanu-jednaki-onda-kada-ljudi-prestanu-da-primeuju-lepe-stvari-koje-im-se-deavaju-kad-god-sunce-prelazi-svoj-nebeski-put
Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari