Čovek se treba više brinuti za dušu nego za telo.


ovek-se-treba-vie-brinuti-za-u-nego-za-telo
demokritČoveksetrebaviebrinutizaduunegoteloČovek sese trebatreba viševiše brinutibrinuti zaza dušudušu negonego zaza teloČovek se trebase treba višetreba više brinutiviše brinuti zabrinuti za dušuza dušu negodušu nego zanego za teloČovek se treba višese treba više brinutitreba više brinuti zaviše brinuti za dušubrinuti za dušu negoza dušu nego zadušu nego za teloČovek se treba više brinutise treba više brinuti zatreba više brinuti za dušuviše brinuti za dušu negobrinuti za dušu nego zaza dušu nego za telo

Čovek treba više da brine za dušu nego za telo. -Demokrit
ovek-treba-vie-da-brine-za-u-nego-za-telo
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije. -Seneka
ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije
Plata nije objekat, Ja je jedino želim kako bi držala dušu i telo u skladu. -Doroti Parker
plata-nije-objekat-ja-jedino-elim-kako-bi-drala-u-i-telo-u-skladu