Čovek se voli zato što se čovek voli. Za ljubav ne trebaju razlozi.


ovek-se-voli-zato-to-se-ovek-voli-za-ljubav-ne-trebaju-razlozi
paulo koeljoČoveksevolizatotočovekvolizaljubavnetrebajurazloziČovek sese volivoli zatozato štošto sese čovekčovek voliza ljubavljubav nene trebajutrebaju razloziČovek se volise voli zatovoli zato štozato što sešto se čovekse čovek voliza ljubav neljubav ne trebajune trebaju razloziČovek se voli zatose voli zato štovoli zato što sezato što se čovekšto se čovek voliza ljubav ne trebajuljubav ne trebaju razloziČovek se voli zato štose voli zato što sevoli zato što se čovekzato što se čovek voliza ljubav ne trebaju razlozi

Voli se zato što se voli. Ne postoji razlog zbog kojeg se voli. Volim te jer se čitava Vaseljena zaverila da dođem do tebe. -Paulo Koeljo
voli-se-zato-to-se-voli-ne-postoji-razlog-zbog-kojeg-se-voli-volim-te-jer-se-itava-vaseljena-zaverila-da-doem-do-tebe
Tajna uspeha u životu nije da čovek radi ono što voli, već da voli ono što radi. -Vinston Čerčil
tajna-uspeha-u-ivotu-nije-da-ovek-radi-ono-to-voli-ve-da-voli-ono-to-radi
voli me iz inata, voli me bez ostatka, voli me bilo gde sam bas takvu kakva jesam
voli-me-iz-inata-voli-me-bez-ostatka-voli-me-bilo-gde-sam-bas-takvu-kakva-jesam
Najbolji način da se čovek oseti živ je – voleti. Čovek je rođen da voli i da stvara. ~ Marlon Brando
najbolji-nain-da-se-ovek-oseti-iv-voleti-ovek-ro-da-voli-i-da-stvara-marlon-brando