Čovek se zaljubi bezbroj puta, jer to je prolazno stanje. Ali voleti nekog? To je nešto sasvim drugo. Može se voleti i više puta, ali samo jednom onako pravo, onako ludo, bolesno. Onako zlobno i sebično, onako do kraja.


ovek-se-zaljubi-bezbroj-puta-jer-to-prolazno-stanje-ali-voleti-nekog-to-neto-sasvim-drugo-moe-se-voleti-i-vie-puta-ali-samo-jednom-onako-pravo-onako
Đorđe balaševićČoveksezaljubibezbrojputajertoprolaznostanjealivoletinekogtonetosasvimdrugomoževiealisamojednomonakopravoludobolesnoonakozlobnosebičnodokrajaČovek sese zaljubizaljubi bezbrojbezbroj putaje prolaznoprolazno stanjeali voletivoleti nekogje neštonešto sasvimsasvim drugomože sese voletivoleti ii viševiše putaali samosamo jednomjednom onakoonako pravoonako ludoonako zlobnozlobno ii sebičnoonako dodo krajaČovek se zaljubise zaljubi bezbrojzaljubi bezbroj putajer to jeje prolazno stanjeali voleti nekogje nešto sasvimnešto sasvim drugomože se voletise voleti ivoleti i višei više putaali samo jednomsamo jednom onakojednom onako pravoonako zlobno izlobno i sebičnoonako do kraja

Hocu li ja ikada nekom znaciti, ali stvarno znaciti, onako za ozbiljno . Bez lazi,muljanja i prevara, onako da ne zaboli da me samo neko voli.
hocu-li-ja-ikada-nekom-znaciti-ali-stvarno-znaciti-onako-za-ozbiljno-bez-lazimuljanja-i-prevara-onako-da-ne-zaboli-da-me-samo-neko-voli
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
Samo zato što nešto ne radi onako kako si planirao ne znači da je to i neupotrebljivo. -Tomas Edison
samo-zato-to-neto-ne-radi-onako-kako-planirao-ne-znai-da-to-i-neupotrebljivo