Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih  nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu.


ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
fjodor dostojevskiČoveksklonnabrajanjusvojihnevoljaalinikadanenabrajasvojeradostikadabiihnabrojaoonakokakotoonezaslužujuuvideodasvakoimadovoljnosrećeživotuČovek jeje sklonsklon nabrajanjunabrajanju svojihsvojih nevoljaali nikadanikada nene nabrajanabraja svojesvoje radostikada bibi ihihnabrojaonabrojao onakoonako kakoone zaslužujuzaslužuju uvideouvideo bibi dada svakosvako imaima dovoljnodovoljno srećesreće uu životuČovek je sklonje sklon nabrajanjusklon nabrajanju svojihnabrajanju svojih nevoljaali nikada nenikada ne nabrajane nabraja svojenabraja svoje radostikada bi ihbi ihih nabrojaonabrojao onakonabrojao onako kakokako to oneone zaslužuju uvideozaslužuju uvideo biuvideo bi dabi da svakoda svako imasvako ima dovoljnoima dovoljno srećedovoljno sreće usreće u životu

Čovek je sklon nabrajanju svojih nevolja, ali nikada ne nabraja svoje radosti. Kada bi ih nabrojao onako kako to one zaslužuju uvideo bi da svako ima dovoljno sreće u životu. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ovek-sklon-nabrajanju-svojih-nevolja-ali-nikada-ne-nabraja-svoje-radosti-kada-bi-ih-nabrojao-onako-kako-to-one-zasluuju-uvideo-bi-da-svako-ima
I najnesrećniji život ima svojih sunčanih časova i, pod peskom i kamenjem, svoje sitne cvetiće sreće. -Herman Hese
i-najnesreniji-ivot-ima-svojih-sunanih-asova-i-pod-peskom-i-kamenjem-svoje-sitne-cvetie-sree
I najnesrećniji život ima svojih sunčanih časova i, pod pjeskom i kamenjem, svoje sitne cvjetiće sreće. -Herman Hese
i-najnesreniji-ivot-ima-svojih-sunanih-asova-i-pod-pjeskom-i-kamenjem-svoje-sitne-cvjetie-sree
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi