Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.


ovek-slobodan-ako-moe-da-izabere-a-moe-da-izabere-ako-dovoljno-zna-da-bi-mogao-da-uporedi
karl marksČovekslobodanakomožedaizabereizaberedovoljnoznabimogaouporediČovek jeje slobodanslobodan akoako možemože dada izaberemože dada izabereizabere akoako dovoljnodovoljno znazna dada bibi mogaomogao dada uporediČovek je slobodanje slobodan akoslobodan ako možeako može damože da izaberea može damože da izabereda izabere akoizabere ako dovoljnoako dovoljno znadovoljno zna dazna da bida bi mogaobi mogao damogao da uporediČovek je slobodan akoje slobodan ako možeslobodan ako može daako može da izaberea može da izaberemože da izabere akoda izabere ako dovoljnoizabere ako dovoljno znaako dovoljno zna dadovoljno zna da bizna da bi mogaoda bi mogao dabi mogao da uporediČovek je slobodan ako možeje slobodan ako može daslobodan ako može da izaberea može da izabere akomože da izabere ako dovoljnoda izabere ako dovoljno znaizabere ako dovoljno zna daako dovoljno zna da bidovoljno zna da bi mogaozna da bi mogao dada bi mogao da uporedi

Čovek je slobodan da bira i izabere svoj put, ali mora snositi i posledice svog izbora
ovek-slobodan-da-bira-i-izabere-svoj-put-ali-mora-snositi-i-posledice-svog-izbora
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
Skromnost je vrlina samo kod onog koji nije mogao da izabere bolje rešenje.
skromnost-vrlina-samo-kod-onog-koji-nije-mogao-da-izabere-bolje-reenje
Naša je obaveza da pomažemo bližnjem u nevolji, ali ne čineći pri tom nikakvo nasilje, jer svako je slobodan da izabere da li će da krene putem spasenja. -Patrijarh Pavle
naa-obaveza-da-pomaemo-blinjem-u-nevolji-ali-ne-inei-pri-tom-nikakvo-nasilje-jer-svako-slobodan-da-izabere-da-li-e-da-krene-putem-spasenja
Čovek može da kaže da mu život nije promašen ako može bar jednu jedinu stvar da uradi bolje od drugih. -Momo Kapor
ovek-moe-da-kae-da-mu-ivot-nije-proma-ako-moe-bar-jednu-jedinu-stvar-da-uradi-bolje-od-drugih
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi