Čovek treba da živi, a ne da postoji. Ja ne gubim moje dane pokušavajući da ih produžim. Ja koristim svoje vreme.


ovek-treba-da-ivi-a-ne-da-postoji-ja-ne-gubim-moje-dane-pokuavajui-da-ih-produim-ja-koristim-svoje-vreme
džek londonČovektrebadaživinepostojijagubimmojedanepokuavajućiihprodužimkoristimsvojevremeČovek trebatreba dada živine dada postojija nene gubimgubim mojemoje danedane pokušavajućipokušavajući dada ihih produžimja koristimkoristim svojesvoje vremeČovek treba datreba da živia ne dane da postojija ne gubimne gubim mojegubim moje danemoje dane pokušavajućidane pokušavajući dapokušavajući da ihda ih produžimja koristim svojekoristim svoje vremeČovek treba da živia ne da postojija ne gubim mojene gubim moje danegubim moje dane pokušavajućimoje dane pokušavajući dadane pokušavajući da ihpokušavajući da ih produžimja koristim svoje vremeja ne gubim moje danene gubim moje dane pokušavajućigubim moje dane pokušavajući damoje dane pokušavajući da ihdane pokušavajući da ih produžim

Sve rane leci vreme,a vreme zna i da slaze,kad meni od tebe ne postoji nista draze!
sve-rane-leci-vremea-vreme-zna-i-da-slazekad-meni-od-tebe-ne-postoji-nista-draze
Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme. -Miroslav Mika Antić
ako-sad-nisi-ti-nikad-to-nee-biti-nije-sve-u-svoje-vreme-ve-sve-u-tvoje-vreme
Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce. -Čarls Dikens
sakriti-bilo-od-onih-kojima-sam-vezan-nije-deo-moje-prirode-nikada-ne-mogu-zatvoriti-svoje-usne-pred-onim-kome-sam-otvorio-svoje-srce