Čovek treba više da razmišlja sa kim jede i pije nego šta jede i pije.


ovek-treba-vie-da-razmilja-kim-jede-i-pije-nego-jede-i-pije
senekaČovektrebaviedarazmiljakimjedepijenegotapijeČovek trebatreba viševiše dada razmišljarazmišlja sasa kimkim jedejede ii pijepije negonego štašta jedejede ii pijeČovek treba višetreba više daviše da razmišljada razmišlja sarazmišlja sa kimsa kim jedekim jede ijede i pijei pije negopije nego štanego šta jedešta jede ijede i pijeČovek treba više datreba više da razmišljaviše da razmišlja sada razmišlja sa kimrazmišlja sa kim jedesa kim jede ikim jede i pijejede i pije negoi pije nego štapije nego šta jedenego šta jede išta jede i pijeČovek treba više da razmišljatreba više da razmišlja saviše da razmišlja sa kimda razmišlja sa kim jederazmišlja sa kim jede isa kim jede i pijekim jede i pije negojede i pije nego štai pije nego šta jedepije nego šta jede inego šta jede i pije

Kad se jede – JEDEM, kad se pije – PIJEM, kad se radi – NE SMETAM!
kad-se-jede-jedem-kad-se-pije-pijem-kad-se-radi-ne-smetam
Nije važno šta čovjek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovjek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
Nije važno šta čovek pije, kaže mi prijatelj, već u koga gleda dok pije. -Momo Kapor
nije-vano-ovek-pije-kae-mi-prijatelj-ve-u-koga-gleda-dok-pije
To je nevolja sa pijancem: suviše pije kad se uzbudi, suviše pije kad mu je dosadno, suviše pije ako ima sreće, suviše pije ako nema sreće i tako dalje. -Čarls Bukovski
to-nevolja-pijancem-suvie-pije-kad-se-uzbudi-suvie-pije-kad-mu-dosadno-suvie-pije-ako-ima-sree-suvie-pije-ako-nema-sree-i-tako-dalje
Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru. -Nikolaj Velimirović
vrlina-kao-e-kad-ovek-pone-da-pije-sve-vie-edni-i-sve-vie-trai-da-pije-onaj-ko-pone-vebati-vrlinu-milosra-ne-zna-meru-u-tome-niti-priznaje-ikakvu