Čovek je utoliko vredniji koliko jezika govori.


ovek-utoliko-vredniji-koliko-jezika-govori
karl marksČovekutolikovrednijikolikojezikagovoriČovek jeje utolikoutoliko vrednijivredniji kolikokoliko jezikajezika govoriČovek je utolikoje utoliko vrednijiutoliko vredniji kolikovredniji koliko jezikakoliko jezika govoriČovek je utoliko vrednijije utoliko vredniji kolikoutoliko vredniji koliko jezikavredniji koliko jezika govoriČovek je utoliko vredniji kolikoje utoliko vredniji koliko jezikautoliko vredniji koliko jezika govori

Nema ničega tako potentnog za pokretanje slapova Nijagare među ženskim nogama od pogleda koji govori šest jezika… :D
nema-ega-tako-potentnog-za-pokretanje-slapova-nijagare-meu-enskim-nogama-od-pogleda-koji-govori-jezika-d
Politički haos je povezan sa propadanjem jezika. Čovek bi možda mogao napraviti neko poboljšanje ukoliko počne sa pričom. -Džordž Orvel
politiki-haos-povezan-propadanjem-jezika-ovek-bi-moda-mogao-napraviti-neko-poboljanje-ukoliko-pone-priom
Čovek je najmanje svoj kada govori o sebi. Dajte mu masku i reći će vam istinu. -Oskar Vajld
ovek-najmanje-svoj-kada-govori-o-sebi-dajte-mu-masku-i-rei-e-vam-istinu
Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči. -Meša Selimović
ovek-dodue-najee-govori-radi-sebe-ali-mora-da-oseti-odjek-svojih-rei