Čovek uviek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi.


ovek-uviek-radi-protiv-sebe-to-u-njegovoj-prirodi
borislav pekićČovekuviekradiprotivsebetonjegovojprirodiČovek uviekuviek radiradi protivprotiv sebeu njegovojnjegovoj prirodiČovek uviek radiuviek radi protivradi protiv sebeje u njegovoju njegovoj prirodiČovek uviek radi protivuviek radi protiv sebeje u njegovoj prirodiČovek uviek radi protiv sebe

Čovek doduše najčešće govori radi sebe, ali mora da oseti odjek svojih reči. -Meša Selimović
ovek-dodue-najee-govori-radi-sebe-ali-mora-da-oseti-odjek-svojih-rei
Lekar vidi čoveka u svoj njegovoj slabosti, advokat u svoj njegovoj zloći a sveštenik u svoj njegovoj gluposti. -Artur Šopenhauer
lekar-vidi-oveka-u-svoj-njegovoj-slabosti-advokat-u-svoj-njegovoj-zloi-a-svetenik-u-svoj-njegovoj-gluposti
Čovek je po prirodi lakoveran i sumnjičav, bojažljiv i neustrašiv. -Blez Paskal
ovek-po-prirodi-lakoveran-i-sumnjiav-bojaljiv-i-neustraiv
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe
Čovek je samo trska, najslabija u prirodi, ali to je trska koja misli. -Blez Paskal
ovek-samo-trska-najslabija-u-prirodi-ali-to-trska-koja-misli