Čovek je više čovek po stvаrimа koje prećutkuje, nego po onimа koje kаže.


ovek-vie-ovek-po-stvrim-koje-preutkuje-nego-po-onim-koje-ke
albert kamiČovekviečovekpostvаrimаkojeprećutkujenegoonimаkаžeČovek jeje viševiše čovekčovek popo stvаrimаstvаrimа kojekoje prećutkujenego popo onimаonimа kojekoje kаžeČovek je višeje više čovekviše čovek počovek po stvаrimаpo stvаrimа kojestvаrimа koje prećutkujenego po onimаpo onimа kojeonimа koje kаžeČovek je više čovekje više čovek poviše čovek po stvаrimаčovek po stvаrimа kojepo stvаrimа koje prećutkujenego po onimа kojepo onimа koje kаžeČovek je više čovek poje više čovek po stvаrimаviše čovek po stvаrimа koječovek po stvаrimа koje prećutkujenego po onimа koje kаže

U ranama i čvorugama koje čovek dobije u borbi, ima više časti nego sramote. -Migel de Servantes
u-ranama-i-vorugama-koje-ovek-dobije-u-borbi-ima-vie-asti-nego-sramote
Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu. -Japanska poslovica
kada-bi-se-ovek-manje-brinuo-za-stvari-koje-su-mu-daleko-zacelo-bi-vie-mislio-na-stvari-koje-su-mu-blizu
Brak: tako zovem volju dvoje koji žele ostvariti jedno, koje će biti više nego ono dvoje koje ga je ostvarilo. -Fridrih Niče
brak-tako-zovem-volju-dvoje-koji-ele-ostvariti-jedno-koje-e-biti-vie-nego-ono-dvoje-koje-ga-ostvarilo
Za dvadeset godina, bićete više razočarani stvarima koje niste učinili nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne luke. Istražujte. Sanjajte. Otkrijte. -Mark Tven
za-dvadeset-godina-biete-vie-razoarani-stvarima-koje-niste-uinili-nego-stvarima-koje-jeste-zato-isplovite-iz-sigurne-luke-istraujte-sanjajte-otkrijte
Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom. -Lav Tolstoj
ovek-moe-da-izbegne-nesree-koje-mu-bog-alje-ali-nema-spasa-od-onih-nesrea-koje-on-sam-na-sebe-navlai-loim-ivotom