Čovek zaista dobije ono sto želi. Samo što, zaslepljen bleštavim, očaravajućim licem svoje želje, ne vidi njeno mutno i zgrčeno naličje. A ono postoji, i sudbina bira čas kada će ga pokazati svetu.


ovek-zaista-dobije-ono-sto-eli-samo-to-zaslepljen-bletavim-oaravajuim-licem-svoje-elje-ne-vidi-njeno-mutno-i-zgreno-nali-a-ono-postoji-i-sudbina-bira
ljiljana habjanović-djurovićČovekzaistadobijeonostoželisamotozaslepljenbletavimočaravajućimlicemsvoježeljenevidinjenomutnozgrčenonaličjepostojisudbinabiračaskadaćegapokazatisvetuČovek zaistazaista dobijedobije onoono stosto želisamo štozaslepljen bleštavimočaravajućim licemlicem svojesvoje željene vidividi njenonjeno mutnomutno ii zgrčenozgrčeno naličjeono postojii sudbinasudbina birabira časčas kadakada ćeće gaga pokazatipokazati svetuČovek zaista dobijezaista dobije onodobije ono stoono sto želiočaravajućim licem svojelicem svoje željene vidi njenovidi njeno mutnonjeno mutno imutno i zgrčenoi zgrčeno naličjea ono postojii sudbina birasudbina bira časbira čas kadačas kada ćekada će gaće ga pokazatiga pokazati svetu

Samo ono što je bitno ima vrednosti. Ostalo je sve priča o bitnosti i vrednosti. No, bitnošću se ne može ono što čas jeste, a čas nije. -Nikolaj Velimirović
samo-ono-to-bitno-ima-vrednosti-ostalo-sve-pria-o-bitnosti-i-vrednosti-no-bitnou-se-ne-moe-ono-to-as-jeste-a-as-nije
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Strasnim verovanjem u nešto što ne postoji, mi to stvaramo. Ne postoji samo ono što se nedovoljno želi. -Franc Kafka
strasnim-verovanjem-u-neto-to-ne-postoji-mi-to-stvaramo-ne-postoji-samo-ono-to-se-nedovoljno-eli