Čovek je zavisan od razuma kao bolesnik od bolesti koja ga ubija.


ovek-zavisan-od-razuma-kao-bolesnik-od-bolesti-koja-ga-ubija
borislav pekićČovekzavisanodrazumakaobolesnikbolestikojagaubijaČovek jeje zavisanzavisan odod razumarazuma kaokao bolesnikbolesnik odod bolestibolesti kojakoja gaga ubijaČovek je zavisanje zavisan odzavisan od razumaod razuma kaorazuma kao bolesnikkao bolesnik odbolesnik od bolestiod bolesti kojabolesti koja gakoja ga ubijaČovek je zavisan odje zavisan od razumazavisan od razuma kaood razuma kao bolesnikrazuma kao bolesnik odkao bolesnik od bolestibolesnik od bolesti kojaod bolesti koja gabolesti koja ga ubijaČovek je zavisan od razumaje zavisan od razuma kaozavisan od razuma kao bolesnikod razuma kao bolesnik odrazuma kao bolesnik od bolestikao bolesnik od bolesti kojabolesnik od bolesti koja gaod bolesti koja ga ubija

Život je stanje aktivnosti koje stalno teži ka smrti i primiče joj se lagano i postupno; a smrt je rešenje te duge bolesti koja se naziva život. -Ivo Andrić
ivot-stanje-aktivnosti-koje-stalno-tei-ka-smrti-i-primie-joj-se-lagano-i-postupno-a-smrt-reenje-te-duge-bolesti-koja-se-naziva-ivot
Srcu koje istinski ljubi ili ljubomora ubija ljubav ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću. -Fjodor Dostojevski
srcu-koje-istinski-ljubi-ili-ljubomora-ubija-ljubav-ili-ljubav-ubija-ljubomoru-sasvim-suprotno-biva-strau
Život kakav bio da bio, bolji je od mašte, kao što je zdravlje bolje od bolesti. -Ivan Turgenjev
ivot-kakav-bio-da-bio-bolji-od-te-kao-to-zdravlje-bolje-od-bolesti
Mudar čovek treba smatrati zdravlje kao jedan od najvećih blagoslova, pa naučiti kako da u vlastitim mislima izvuče korist iz svoje bolesti. -Hipokrat
mudar-ovek-treba-smatrati-zdravlje-kao-jedan-od-najveih-blagoslova-panauiti-kako-da-u-vlastitim-mislima-izvue-korist-iz-svoje-bolesti