Čoveka je lako naterati da govori ono što ne misli, ali niko ga ne može naterati da misli ono što govori.


oveka-lako-naterati-da-govori-ono-to-ne-misli-ali-niko-ga-ne-moe-naterati-da-misli-ono-to-govori
branislav crnčevićČovekalakonateratidagovorionotonemislialinikogamožemisligovoriČoveka jeje lakolako nateratinaterati dada govorigovori onoono štošto nene misliali nikoniko gaga nene možemože nateratinaterati dada mislimisli onoono štošto govoriČoveka je lakoje lako nateratilako naterati danaterati da govorida govori onogovori ono štoono što nešto ne misliali niko ganiko ga nega ne možene može nateratimože naterati danaterati da mislida misli onomisli ono štoono što govoriČoveka je lako nateratije lako naterati dalako naterati da govorinaterati da govori onoda govori ono štogovori ono što neono što ne misliali niko ga neniko ga ne možega ne može nateratine može naterati damože naterati da mislinaterati da misli onoda misli ono štomisli ono što govoriČoveka je lako naterati daje lako naterati da govorilako naterati da govori ononaterati da govori ono štoda govori ono što negovori ono što ne misliali niko ga ne moženiko ga ne može nateratiga ne može naterati dane može naterati da mislimože naterati da misli ononaterati da misli ono štoda misli ono što govori

Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti
Sve ono što je odista potrebno telu lako može da se nabavi. Teško se nabavlja ono što nije potrebno. -Lav Tolstoj
sve-ono-to-odista-potrebno-telu-lako-moe-da-se-nabavi-teko-se-nabavlja-ono-to-nije-potrebno