Čoveku možeš da kažeš sve, jedino nemoj istinu, ona ga pogadja.


oveku-moe-da-kae-sve-jedino-nemoj-istinu-ona-ga-pogadja
simo popovićČovekumožedakažesvejedinonemojistinuonagapogadjaČoveku možešmožeš dada kažeškažeš svejedino nemojnemoj istinuona gaga pogadjaČoveku možeš damožeš da kažešda kažeš svejedino nemoj istinuona ga pogadjaČoveku možeš da kažešmožeš da kažeš sveČoveku možeš da kažeš sve

Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve ostaviti.Ako nemaš šta da kažeš, nemoj onda ništa ni reći.Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :DKad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...Ceni vreme jer jedino ono prolazi nepovratno. Ceni sebe jer ako sebe ne ceniš, niko te neće ceniti. Ceni bezuslovnu ljubav jer jedino je ona večna.Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima.