Čoveku je potrebno mnogo žena samo kad nijedna od njih ne valja.


oveku-potrebno-mnogo-ena-samo-kad-nijedna-od-njih-ne-valja
Čarls bukovskiČovekupotrebnomnogoženasamokadnijednaodnjihnevaljaČoveku jeje potrebnopotrebno mnogomnogo ženažena samosamo kadkad nijednanijedna odod njihnjih nene valjaČoveku je potrebnoje potrebno mnogopotrebno mnogo ženamnogo žena samožena samo kadsamo kad nijednakad nijedna odnijedna od njihod njih nenjih ne valjaČoveku je potrebno mnogoje potrebno mnogo ženapotrebno mnogo žena samomnogo žena samo kadžena samo kad nijednasamo kad nijedna odkad nijedna od njihnijedna od njih neod njih ne valjaČoveku je potrebno mnogo ženaje potrebno mnogo žena samopotrebno mnogo žena samo kadmnogo žena samo kad nijednažena samo kad nijedna odsamo kad nijedna od njihkad nijedna od njih nenijedna od njih ne valja

Podizanje dece opasan je posao. Uspeh se postiže uz mnogo borbe i brige, a neuspeh nijedna druga bol ne može nadvladati. -Demokrit
podizanje-dece-opasan-posao-uspeh-se-postie-uz-mnogo-borbe-i-brige-a-neuspeh-nijedna-druga-bol-ne-moe-nadvladati
Ako neka žena ima uzbuđujući dekolte valja joj gledati u oči. -Dino Segre
ako-neka-ena-ima-uzbuujui-dekolte-valja-joj-gledati-u-oi