Ovih dana mi, doduše, svi govore da im djelujem nekako umorno, ali ti znaš da je to kod mene pobrkano kao instalacije u ruskom soliteru, i da retko pokazujem ono što stvarno osećam, vrag da me nosi.


ovih-dana-mi-dodue-svi-govore-da-im-djelujem-nekako-umorno-ali-ti-zna-da-to-kod-mene-pobrkano-kao-instalacije-u-ruskom-soliteru-i-da-retko-pokazujem
Đorđe balaševićovihdanamidoduesvigovoredaimdjelujemnekakoumornoalitiznatokodmenepobrkanokaoinstalacijeruskomsoliteruretkopokazujemonotostvarnoosećamvragmenosiovih danadana misvi govoregovore dada imim djelujemdjelujem nekakonekako umornoali titi znašznaš dada jekod menemene pobrkanopobrkano kaokao instalacijeinstalacije uu ruskomruskom soliterui dada retkoretko pokazujempokazujem onoono štošto stvarnostvarno osećamvrag dada meme nosiovih dana misvi govore dagovore da imda im djelujemim djelujem nekakodjelujem nekako umornoali ti znašti znaš daznaš da jeje to kodkod mene pobrkanomene pobrkano kaopobrkano kao instalacijekao instalacije uinstalacije u ruskomu ruskom soliterui da retkoda retko pokazujemretko pokazujem onopokazujem ono štoono što stvarnošto stvarno osećamvrag da meda me nosi

Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi
Nije istina da čovek uvek nosi sa sobom i svoje probleme, ma kuda krenuo. To su, kao utehu, izmislili oni koji retko izlaze iz soba. -Momo Kapor
nije-istina-da-ovek-uvek-nosi-sobom-i-svoje-probleme-kuda-krenuo-to-su-kao-utehu-izmislili-oni-koji-retko-izlaze-iz-soba
A kod tebe me najviše nervira to što na tebe čovjek ne može ni da se naljuti pošteno. Znaš li? Znaš, a? O, znaš ti to. Vrlo dobro ti to znaš. -Đorđe Balašević
a-kod-tebe-me-najvie-nervira-to-to-na-tebe-ovjek-ne-moe-da-se-naljuti-poteno-zna-li-zna-a-o-zna-ti-to-vrlo-dobro-ti-to-zna
Imamo u duši sve ono što je ikada živelo u ljudskim dušama. Svi Bogovi i đavoli koji su ikada postojali… svi se oni nalaze u nama, tu su kao mogućnosti, kao želje, kao izlazi. -Herman Hese
imamo-u-i-sve-ono-to-ikada-ivelo-u-ljudskim-ama-svi-bogovi-i-avoli-koji-su-ikada-postojali-svi-se-oni-nalaze-u-nama-su-kao-mogunosti-kao-elje-kao