Čovjek bez etike je divlja zvijer puštena na ovaj svijet.


ovjek-bez-etike-divlja-zvijer-putena-na-ovaj-svijet
alber kamiČovjekbezetikedivljazvijerputenanaovajsvijetČovjek bezbez etikeetike jeje divljadivlja zvijerzvijer puštenapuštena nana ovajovaj svijetČovjek bez etikebez etike jeetike je divljaje divlja zvijerdivlja zvijer puštenazvijer puštena napuštena na ovajna ovaj svijetČovjek bez etike jebez etike je divljaetike je divlja zvijerje divlja zvijer puštenadivlja zvijer puštena nazvijer puštena na ovajpuštena na ovaj svijetČovjek bez etike je divljabez etike je divlja zvijeretike je divlja zvijer puštenaje divlja zvijer puštena nadivlja zvijer puštena na ovajzvijer puštena na ovaj svijet

Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi. -Meša Selimović
tako-bolje-bez-slatkih-rijei-bez-praznog-smijeka-bez-varanja-sve-lijepo-dok-ne-traimo-a-prijatelje-opasno-iskuavati-ovjek-vjeran-samo-sebi
Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije. -Fidel Kastro
moja-ideja-koju-cijeli-svijet-zna-da-kapitalizam-sada-ne-radi-za-usa-za-svijet-te-ih-vodi-iz-krize-u-krizu-koje-su-svaki-puta-sve-ozbiljnije
Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari. -Paulo Koeljo
jo-jue-svijet-imao-smisla-i-bez-njega-a-sada-mi-njegovo-prisustvo-bilo-neophodno-da-bih-mogla-da-razaznam-istinski-sjaj-stvari