Čovjek bez etike je divlja zvijer puštena na ovaj svijet.


ovjek-bez-etike-divlja-zvijer-putena-na-ovaj-svijet
alber kamiČovjekbezetikedivljazvijerputenanaovajsvijetČovjek bezbez etikeetike jeje divljadivlja zvijerzvijer puštenapuštena nana ovajovaj svijetČovjek bez etikebez etike jeetike je divljaje divlja zvijerdivlja zvijer puštenazvijer puštena napuštena na ovajna ovaj svijetČovjek bez etike jebez etike je divljaetike je divlja zvijerje divlja zvijer puštenadivlja zvijer puštena nazvijer puštena na ovajpuštena na ovaj svijetČovjek bez etike je divljabez etike je divlja zvijeretike je divlja zvijer puštenaje divlja zvijer puštena nadivlja zvijer puštena na ovajzvijer puštena na ovaj svijet

Tako je bolje, bez slatkih riječi, bez praznog smiješka, bez varanja. Sve je lijepo dok ništa ne tražimo, a prijatelje je opasno iskušavati. Čovjek je vjeran samo sebi.Moja ideja, koju cijeli svijet zna, je da kapitalizam sada ne radi ni za USA ni za svijet, te ih vodi iz krize u krizu koje su svaki puta sve ozbiljnije.Čovjek bez mašte nema krila.Gramizni bogataši žive sa lažnim ubeđenjem da je ovaj svet jedna razbijena lađa, bez kapetana, bez krme i krmanoša, jedna pustolina koja tone i propada, i kojem se koriste samo oni koji što više iz nje zagrabe i prenesu u svoj čamac.Carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žene, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja — to vam je Sveta gora.Još juče, svijet je imao smisla i bez njega. A sada mi je njegovo prisustvo bilo neophodno da bih mogla da razaznam istinski sjaj stvari.