Čovjek koji može pobijediti druge – jak je; čovjek koji pobijedi sebe – svemoćan je.


ovjek-koji-moe-pobijediti-druge-jak-ovjek-koji-pobijedi-sebe-svemoan
kineske posloviceČovjekkojimožepobijeditidrugejakčovjekpobijedisebesvemoćanČovjek kojikoji možemože pobijeditipobijediti drugedruge –– jakjak ječovjek kojikoji pobijedipobijedi sebesebe –– svemoćansvemoćan jeČovjek koji možekoji može pobijeditimože pobijediti drugepobijediti druge –druge – jak– jak ječovjek koji pobijedikoji pobijedi sebepobijedi sebe –sebe – svemoćan– svemoćan jeČovjek koji može pobijeditikoji može pobijediti drugemože pobijediti druge –pobijediti druge – jakdruge – jak ječovjek koji pobijedi sebekoji pobijedi sebe –pobijedi sebe – svemoćansebe – svemoćan jeČovjek koji može pobijediti drugekoji može pobijediti druge –može pobijediti druge – jakpobijediti druge – jak ječovjek koji pobijedi sebe –koji pobijedi sebe – svemoćanpobijedi sebe – svemoćan je

Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome. -Platon
ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Najpametniji od svih, po mome mišljenju, je čovjek koji sebe nazove budalom makar jednom u mjesecu. -Fjodor Dostojevski
najpametniji-od-svih-po-mome-miljenju-ovjek-koji-sebe-nazove-budalom-makar-jednom-u-mjesecu