Čovjek koji ne voli nije sposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije


ovjek-koji-ne-voli-nije-sposoban-osjetiti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije
ivo andricČovjekkojinevolinijesposobanosjetitiveličinutuđeljubavisnaguljubomoreopasnostkojasenjojkrijeČovjek kojikoji nene volivoli nijenije sposobansposoban osjetitiosjetiti veličinuveličinu tuđetuđe ljubavini snagusnagu ljubomoreni opasnostopasnost kojakoja sese uu njojnjoj krijeČovjek koji nekoji ne voline voli nijevoli nije sposobannije sposoban osjetitisposoban osjetiti veličinuosjetiti veličinu tuđeveličinu tuđe ljubavini snagu ljubomoreni opasnost kojaopasnost koja sekoja se use u njoju njoj krijeČovjek koji ne volikoji ne voli nijene voli nije sposobanvoli nije sposoban osjetitinije sposoban osjetiti veličinusposoban osjetiti veličinu tuđeosjetiti veličinu tuđe ljubavini opasnost koja seopasnost koja se ukoja se u njojse u njoj krijeČovjek koji ne voli nijekoji ne voli nije sposobanne voli nije sposoban osjetitivoli nije sposoban osjetiti veličinunije sposoban osjetiti veličinu tuđesposoban osjetiti veličinu tuđe ljubavini opasnost koja se uopasnost koja se u njojkoja se u njoj krije

Čovek koji ne voli nije sposoban da oseti veličinu tuđe ljubavi, ni snagu ljubomore, ni opasnost koja se u njoj krije.
ovek-koji-ne-voli-nije-sposoban-da-oseti-veliinu-e-ljubavi-snagu-ljubomore-opasnost-koja-se-u-njoj-krije
Nema stvorenja bez ljubavi, ni prave ljubavi bez ljubomore, ni ljubomore bez varanja, ni varanja bez razloga! :) ♥
nema-stvorenja-bez-ljubavi-prave-ljubavi-bez-ljubomore-ljubomore-bez-varanja-varanja-bez-razloga
Duša koja zna da je voljena a sama ne voli otkriva svoj talog: ono što je u njoj najniže izlazi na površinu. -Fridrih Niče
dua-koja-zna-da-voljena-a-sama-ne-voli-otkriva-svoj-talog-ono-to-u-njoj-najnie-izlazi-na-povrinu