Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi.


ovjek-koji-nije-spreman-da-umre-zbog-neega-nije-spreman-da-ivi
martin luter kingČovjekkojinijespremandaumrezbognečegaživiČovjek kojikoji nijenije spremanspreman dada umreumre zbogzbog nečeganečega nijenije spremanspreman nini dada živiČovjek koji nijekoji nije spremannije spreman daspreman da umreda umre zbogumre zbog nečegazbog nečega nijenečega nije spremannije spreman nispreman ni dani da živiČovjek koji nije spremankoji nije spreman danije spreman da umrespreman da umre zbogda umre zbog nečegaumre zbog nečega nijezbog nečega nije spremannečega nije spreman ninije spreman ni daspreman ni da živiČovjek koji nije spreman dakoji nije spreman da umrenije spreman da umre zbogspreman da umre zbog nečegada umre zbog nečega nijeumre zbog nečega nije spremanzbog nečega nije spreman ninečega nije spreman ni danije spreman ni da živi

Plemenit je čovek spreman na pomirenje ali se ne ponižava. Hulja se ponižava ali nije spreman na pomirenje. -Konfučije
plemenit-ovek-spreman-na-pomirenje-ali-se-ne-poniava-hulja-se-poniava-ali-nije-spreman-na-pomirenje
Ako čovek nije otkrio nešto za što je spreman umreti, nije vredan življenja. -Martin Luter King
ako-ovek-nije-otkrio-neto-za-to-spreman-umreti-nije-vredan-ivljenja
Za svoj cilj ja sam spreman da umrem, ali ni za kakav cilj, moj prijatelju, nisam spreman da ubijem. -Mahatma Gandi
za-svoj-cilj-ja-sam-spreman-da-umrem-ali-za-kakav-cilj-moj-prijatelju-nisam-spreman-da-ubijem
Najpre nisam bio spreman da se suočim da ono što zaista nije u redu sa mnom nije moje telo, već ograničenja koja sam postavljao sebi, kao i moja ograničena verzija mojih životnih mogućnosti. -Nik Vujičić
najpre-nisam-bio-spreman-da-se-suoim-da-ono-to-zaista-nije-u-redu-mnom-nije-moje-telo-ve-ogranienja-koja-sam-postavljao-sebi-kao-i-moja-ograniena
Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...
ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota
Svet malih ljudi na velike istine nikad nije spreman. Čak i papa bi se smrtnički uplašio ako bi mu se dokazalo postojanje boga. -Borislav Pekić
svet-malih-ljudi-na-velike-istine-nikad-nije-spreman-ak-i-papa-bi-se-smrtniki-uplaio-ako-bi-mu-se-dokazalo-postojanje-boga