Čovjek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života.


ovjek-koji-u-pedesetim-vidi-ivot-kao-u-svojim-dvadesetim-protraio-trideset-godina-svoga-ivota
muhamed aliČovjekkojipedesetimvidiživotkaosvojimdvadesetimprotraćiotridesetgodinasvogaživotaČovjek kojikoji uu pedesetimpedesetim vidividi životživot kaokao uu svojimsvojim dvadesetimdvadesetim jeje protraćioprotraćio tridesettrideset godinagodina svogasvoga životaČovjek koji ukoji u pedesetimu pedesetim vidipedesetim vidi životvidi život kaoživot kao ukao u svojimu svojim dvadesetimsvojim dvadesetim jedvadesetim je protraćioje protraćio tridesetprotraćio trideset godinatrideset godina svogagodina svoga životaČovjek koji u pedesetimkoji u pedesetim vidiu pedesetim vidi životpedesetim vidi život kaovidi život kao uživot kao u svojimkao u svojim dvadesetimu svojim dvadesetim jesvojim dvadesetim je protraćiodvadesetim je protraćio tridesetje protraćio trideset godinaprotraćio trideset godina svogatrideset godina svoga životaČovjek koji u pedesetim vidikoji u pedesetim vidi životu pedesetim vidi život kaopedesetim vidi život kao uvidi život kao u svojimživot kao u svojim dvadesetimkao u svojim dvadesetim jeu svojim dvadesetim je protraćiosvojim dvadesetim je protraćio tridesetdvadesetim je protraćio trideset godinaje protraćio trideset godina svogaprotraćio trideset godina svoga života

Čovek koji u pedesetim vidi život kao u svojim dvadesetim je protraćio trideset godina svoga života. -Muhamed Ali
ovek-koji-u-pedesetim-vidi-ivot-kao-u-svojim-dvadesetim-protraio-trideset-godina-svoga-ivota
Mrzio sam svaku minutu svoga treninga, ali sam govorio: „Ne odustaj! Sada se pati, ali živi ostatak svoga života kao šampion.“ -Muhamed Ali
mrzio-sam-svaku-minutu-svoga-treninga-ali-sam-govorio-ne-odustaj-sada-se-pati-ali-ivi-ostatak-svoga-ivota-kao-ampion
Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan. -Bil Gejts
nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian
Veliko pitanje koje još nije odgovoreno i koje još uvijek ne mogu da odgovorim uprkos trideset godina moga istraživanja ženske duše je:
veliko-pitanje-koje-jo-nije-odgovoreno-i-koje-jo-uvijek-ne-mogu-da-odgovorim-uprkos-trideset-godina-moga-istraivanja-enske-e-ena-zaista-hoe