Čovjek može biti spašen samo odlukom Božje volje. Po svojoj volji Bog bira one koje želi spasiti. Zato predestinacija uvijek postiže svoj cilj, a ta je sigurnost života. Svi ljudi su zbog Adamovog grijeha osuđeni na smrt, a oni koje Bog ne želi spasiti zauvijek će propasti.


ovjek-moe-biti-spa-samo-odlukom-bo-volje-po-svojoj-volji-bog-bira-one-koje-eli-spasiti-zato-predestinacija-uvijek-postie-svoj-cilj-a-sigurnost-ivota
aurelije augustinČovjekmožebitispaensamoodlukombožjevoljeposvojojvoljibogbiraonekoježelispasitizatopredestinacijauvijekpostižesvojciljsigurnostživotasviljudisuzbogadamovoggrijehaosuđeninasmrtoninespasitizauvijekćepropastiČovjek možemože bitibiti spašenspašen samosamo odlukomodlukom božjebožje voljepo svojojsvojoj voljivolji bogbog birabira oneone kojekoje želiželi spasitizato predestinacijapredestinacija uvijekuvijek postižepostiže svojsvoj ciljje sigurnostsigurnost životasvi ljudiljudi susu zbogzbog adamovogadamovog grijehagrijeha osuđeniosuđeni nana smrtoni kojekoje bogbog nene želiželi spasitispasiti zauvijekzauvijek ćeće propastiČovjek može bitimože biti spašenbiti spašen samospašen samo odlukomsamo odlukom božjeodlukom božje voljepo svojoj voljisvojoj volji bogvolji bog birabog bira onebira one kojeone koje želikoje želi spasitizato predestinacija uvijekpredestinacija uvijek postižeuvijek postiže svojpostiže svoj ciljta je sigurnostje sigurnost životasvi ljudi suljudi su zbogsu zbog adamovogzbog adamovog grijehaadamovog grijeha osuđenigrijeha osuđeni naosuđeni na smrta oni kojeoni koje bogkoje bog nebog ne želine želi spasitiželi spasiti zauvijekspasiti zauvijek ćezauvijek će propasti

Bog nije stvorio ljude za pogibiju, nego za spasenje. Ima li baštovana koji, sejući povrće, želi da mu se povrće sasuši i propadne? Jednu želju Bog ima: da se svi ljudi pokaju i od zla povrate. -Nikolaj Velimirović
bog-nije-stvorio-ljude-za-pogibiju-nego-za-spasenje-ima-li-batovana-koji-sejui-povre-eli-da-mu-se-povre-sasui-i-propadne-jednu-elju-bog-ima-da-se-svi
Možda Bog želi da upoznaš mnogo pogrešnih ljudi pre nego što upoznaš pravog i na tome ćeš mu, kada se to bude desilo, biti zahvalna. -Gabrijel Garsija Markes
moda-bog-eli-da-upozna-mnogo-pogrenih-ljudi-pre-nego-to-upozna-pravog-i-na-tome-e-mu-kada-se-to-bude-desilo-biti-zahvalna
Čovek može da izbegne nesreće koje mu Bog šalje, ali nema spasa od onih nesreća koje on sam na sebe navlači lošim životom. -Lav Tolstoj
ovek-moe-da-izbegne-nesree-koje-mu-bog-alje-ali-nema-spasa-od-onih-nesrea-koje-on-sam-na-sebe-navlai-loim-ivotom