Čovjek može lako napraviti štetu, ali ne može svaki čovjek činiti dobro drugome.


ovjek-moe-lako-napraviti-tetu-ali-ne-moe-svaki-ovjek-initi-dobro-drugome
platonČovjekmoželakonapravititetualinesvakičovjekčinitidobrodrugomeČovjek možemože lakolako napravitinapraviti štetuali nene možemože svakisvaki čovjekčovjek činitičiniti dobrodobro drugomeČovjek može lakomože lako napravitilako napraviti štetuali ne možene može svakimože svaki čovjeksvaki čovjek činitičovjek činiti dobročiniti dobro drugomeČovjek može lako napravitimože lako napraviti štetuali ne može svakine može svaki čovjekmože svaki čovjek činitisvaki čovjek činiti dobročovjek činiti dobro drugomeČovjek može lako napraviti štetuali ne može svaki čovjekne može svaki čovjek činitimože svaki čovjek činiti dobrosvaki čovjek činiti dobro drugome

Razum može zameniti gotovo svaki stupanj obrazovanja, ali obrazovanje ne može zamijeniti razum. -Artur Šopenhauer
razum-moe-zameniti-gotovo-svaki-stupanj-obrazovanja-ali-obrazovanje-ne-moe-zamijeniti-razum
Svaki čovjek može imati dobro raspoloženje kada je dobro odjeven. -Čarls Dikens
svaki-ovjek-moe-imati-dobro-raspoloenje-kada-dobro-odjeven
Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru
Može se radi suknje preskakati plot, ali se to, ni u kom slučaju, ne može činiti u suknji. -Branislav Nušić
moe-se-radi-suknje-preskakati-plot-ali-se-to-u-kom-sluaju-ne-moe-initi-u-suknji