Čovjek mora biti zaljubljen u jednu ženu da bi stvorio osnovu za prijateljstvo.


ovjek-mora-biti-zaljubljen-u-jednu-enu-da-bi-stvorio-osnovu-za-prijateljstvo
ernest hemingvejČovjekmorabitizaljubljenjednuženudabistvorioosnovuzaprijateljstvoČovjek moramora bitibiti zaljubljenzaljubljen uu jednujednu ženuženu dada bibi stvoriostvorio osnovuosnovu zaza prijateljstvoČovjek mora bitimora biti zaljubljenbiti zaljubljen uzaljubljen u jednuu jednu ženujednu ženu daženu da bida bi stvoriobi stvorio osnovustvorio osnovu zaosnovu za prijateljstvoČovjek mora biti zaljubljenmora biti zaljubljen ubiti zaljubljen u jednuzaljubljen u jednu ženuu jednu ženu dajednu ženu da biženu da bi stvorioda bi stvorio osnovubi stvorio osnovu zastvorio osnovu za prijateljstvoČovjek mora biti zaljubljen umora biti zaljubljen u jednubiti zaljubljen u jednu ženuzaljubljen u jednu ženu dau jednu ženu da bijednu ženu da bi stvorioženu da bi stvorio osnovuda bi stvorio osnovu zabi stvorio osnovu za prijateljstvo

Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Ko traži jednu dobru, pametnu i lijepu ženu, ne traži jednu već tri žene.Čovek je već na pola puta zaljubljen u svaku ženu koja ga sluša.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi.Prvih dana Bog je stvorio ženu, a zbog njenog zadovoljstva ružu.